יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת תקנון החטיבה אלבום תמונות מורים מזכירות

כישורי חיים תוכנית לשכבות ז'-ט' כישורי חיים: תוכנית כישורי חיים הינה תוצר של ההכרה כי בית הספר אחראי לא רק לקידום האינטלקט והידע העיוני והמקצועי של התלמידים, אלא גם לפיתוחם הרגשי החברתי והערכי. ההנחה המרכזית בבסיס התוכנית היא שלמידה רגשית חברתית וערכית מהווה תנאי בסיסיי לקיומה של הלמידה בבית הספר וגם משלימה אותה. רוב הכישורים המשמעותיים לקידום הרווחה הנפשית של התלמידים אינם מולדים, אלא נרכשים, ולכן ניתן ללמד אותם, להתאמן בהם ולהגיע לרמת שליטה בהם. החשיפה של התלמידים למצבי חיים מורכבים ולמצבי סיכון שונים הן באופן ישיר והן באופן עקיף, בין היתר דרך אמצעי התקשורת השונים מחייבת את בית הספר להתייחס לצד היעדים המסורתיים שלו (למידה והשכלה), גם למצבי החיים שהתלמידים חווים ונדרשים להתמודד איתם בחיי היום יום בבית הספר , במשפחה ובחברה. על מנת לא ליצור מצב של ניתוק, שבו בית הספר הוא מקום לרכישת ידע והשכלה ואילו על החיים יש ללמוד מחוץ לכותלי בית הספר, בית הספר נדרש לראות במצבי החיים השונים שהילדים מתנסים במסגרת מעגלי ההשתייכות שלהם (משפחה, בית ספר, קבוצת הגיל וכדומה) מרכיב חשוב בתוכנית הלימודים כחלק בלתי נפרד מהעשייה החינוכית. תכנים בכישורי חיים: שכבת ז' • מעברים • היכרות וגיבוש • חיים בקבוצה חברתית • בריונות והצקה • עישון, נרגילות וחומרים נדיפים • הטרדה מינית • התמודדות במצבי סיכון ,לחץ שכבת ח' • היכרות וגיבוש • דימוי גוף • הנוער בראי המדיה • אלכוהול ותרבות הפנאי • חברות ואהבה • גלישה בטוחה • פורנוגרפיה וחומרים לא ראויים ברשת • התמודדות במצבי מצוקה • הימורים שכבת ט' • בין התנהגות מינית נורמטיבית לפגיעה מינית • זהות מינית הומו לסבית • ניהול רגשות- התמודדות עם תסכול • מניעת אובדנות ופיתוח חוסן • מניעת שימוש לרעה באלכוהול וסמים • הצבת מטרות- מעבר לחטיבה העליונה