יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת תקנון החטיבה אלבום תמונות מורים מזכירות

החינוך האישי בחטיבת "הדרים" רציונל התכנית בשנת הלימודים תשע"ה מיוסמת תוכנית חינוך אישי בכיתות ז' ח' בחטיבת הביניים "הדרים". החינוך האישי נשען על תפיסה ערכית הרואה בכבוד האדם, באשר הוא, ערך מכונן ומוביל בחברה ובתוך כך גם במערכת החינוך. המרכיב המרכזי בתוכנית מושתת במהותו על קשר אישי בין מחנך (חינוכאי) לבין תלמידיו במסגרת קבוצתית ובמסגרת אישית. המסגרת הקבוצתית פועלת כקבוצת תמיכה, רגשית, חברתית וקוגנטיבית המאפשרת העצמת החברים בה, הקלה בהתמודדותם עם מצבי חיים שונים, בניית כוחות פנימיים ורכישת מיומנויות חברתיות שונות. המסגרת האישית נשענת על קיום קבוע של מפגשים אישיים בין החינוכאי לתלמיד, תוך יצירת מערכת קשרים אישית, דיאלוגית, מכבדת ומכילה המאפשרת לתלמיד חיפוש אישי, התנסות וצמיחה במרחב מגונן ובטוח. בעקבות תהליך זה, משפר התלמיד את דימויו העצמי, מאמין ביכולותיו, מביאם לידי מימוש, משפר את הישגיו הלימודיים והאישיים ומתווה את שייכותו לחברה וחלקו בה. עקרונות התכנית • הרחבת המפגש הבין אישי בין תלמידים ומחנכים באמצעות פיצול הכיתה לקבוצות קטנות (15-20 תלמידים) ומפגשים אישיים של החינוכאי עם תלמידיו. • אחריות החינוכאי למהלך החינוך והלמידה של כל תלמיד, המבוססת על בניית תכנית עבודה אישית בהתאם לנקודות החוזק שלו. • גיבוש חברי הקבוצה למתן תמיכה משמעותית לכל תלמיד. יעדי התכנית • פיתוח אקלים חינוכי מיטבי ומיגור האלימות בבית הספר. • חיזוק תחושת השייכות של התלמיד לכיתתו ולבית ספרו . • העלאת הישגים לימודיים. • פיתוח תחומי מצוינות ומעורבות חברתית של כל תלמיד. • הרחבת תפקיד המחנך והעצמתו. • מעבר ממורה שמלמד את החומר למורה שמלמד את התלמידים. • חיזוק הקשר של ההורים עם ביה"ס והגברת מעורבותם בתהליך החינוכי. יצירת מרחב לדיאלוג נוצר כאשר מתקיימת תקשורת מיטבית בין המורים לתלמידים ובין התלמידים לבין עצמם, מצב המביא לקשר רגשי וליחסי גומלין המאפשרים: • להגביר את יחסי ביטחון ואמון בסיסי בין המורה לתלמיד. • שהתלמיד יגלה את עצמו ואת הפוטנציאל הטמון בו. • לטפח את תפיסת התלמידים את עצמם, את הדימוי העצמי שלהם. • לענות בצורה מיטבית על צרכי השייכות, המסוגלות והאוטונומיה. • לעודד את התקדמות הלימודית של התלמידים. • להעמיק ההיכרות עם התלמידים. • להעניק תחושת משמעות בעבודת המורה ולהעלות את הדימוי המקצועי שלו בעינו ובעיני האחרים. תכנים בחינוך האישי * setting (מהלך המפגשים מתמקד בישיבה במעגל) *בניית קבוצה * פיתוח שיח רגשי, ערכי חברתי * מנין באתי (שורשים) * מי אני (דימוי וערך עצמי) * סיפורי הצלחה – למידה מתוך החוזקות והכוחות שבי * דיאלוג במעגלי הקשבה * מי אני כלומד? * לאן אני הולך? * קביעת מטרות, למידת מודל smart *איך אדע שהצלחתי? * בניית חוזה אישי עם מטרה לימודית ומטרה אישית * ליווי תלמידים במימוש מטרותיהם * סיום שנה – למידה מהצלחות.