יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת תקנון החטיבה אלבום תמונות מורים מזכירות

מערכת צילצולים תשע"ז 8.15 - 8.25 – ברכת המחנך 8.25 - 9.10 שיעור ראשון 9.10 - 9.55 שיעור שני 9.55 - 10.20 הפסקה 10.20 - 11.05 שיעור שלישי 11.05 - 11.50 שיעור רביעי 11.50-12.05- הפסקה 12.05 - 12.50 שיעור חמישי 12.50 - 13.35 שיעור שישי 13.35-13.45- הפסקה 13.45 - 14.30 שיעור שביעי 14.30 - 15.15 שיעור שמיני 15.15-15.20-הפסקה 15.20 - 16.05 שיעור תשיעי