יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת תקנון החטיבה אלבום תמונות מורים מזכירות

חזון חינוכי של חטיבת הביניים חטיבת ביניים "הדרים" שואפת להוביל, בדיאלוג עם התלמידים והקהילה, תהליכים חינוכיים המתבססים על יחסי כבוד ואמון הדדיים, תוך טיפוח מצוינות והעצמה של כל באי בית הספר, חינוך לאהבת האדם, הסביבה והמדינה. הקדימויות לשנת הלימודים תשע"ז עקרונות מנחים: * הקניית מיומנויות יסוד והעשרת בסיס הידע של תלמידיו. * שאיפה מתמדת להעלאת רמת ההישגים הלימודים. * צמצום פערים לימודיים וחברתיים. * טיפוח סביבה לימודית בטוחה ומתקדמת. * קידום תהליכים ופעולות במעגלי שותפות: מורים, הורים ותלמידים. * הקפדה על שקיפות מרבית ועל שירות איכותי. * העצמת מנהיגות חינוכית מובילה. * טיפוח ערך המצויינות בקרב תלמידים. * פיתוח מענים ייחודיים למגוון הצרכים ברמת הפרט והקבוצה. * הגברת ההזדהות החברתית והלאומית. * פיתוח כישורים ותחומי עניין אישיים.