יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת תקנון החטיבה אלבום תמונות מורים מזכירות

הפרויקט להשאלת ספרי לימוד – שנה"ל תשע"ז חטיבת הביניים "הדרים" לוקחת חלק בפרויקט השאלת הספרים שיחל בשנת הלימודים הבאה. תהליך השאלת הספרים נועד על מנת להקל על ההורים ברכישת ספרי לימוד ולאפשר לתלמידים להצטייד בסל עדכני של ספרים וחוברות לימוד בעלות מינימלית ( כולל ספרים וחוברות עבודה , לא כולל מילון ). תנאי הצטרפות לתכנית: - מסירת ספרי הלימוד משנת הלימודים הנוכחית במצב תקני (מתייחס לתלמידי שכבות ז'-ח') - תלמידי שכבת ו' העולים לכיתה ז' ימסרו את ספרי הלימוד בבתי הספר היסודיים , עם זאת את התשלום יש לבצע במזכירות החטיבה. - את ספרי הלימוד יש להחזיר לחטיבה בין התאריכים 20.6.2016-30.6.2016 - את התשלום (המחאה או מזומן ) יש להעביר למזכירות החטיבה עד לתאריך 20.6.2016 - הורה שלא יסדיר את התשלום עד לתאריך זה לא יוכל לקחת חלק בהשאלת הספרים. הסדרת תשלום: - ניתן לשלם במזכירות בית הספר בימים א'- ה' בין השעות 8:30-15:00 , עד לתאריך 20.6.2016 - סכום ההשתתפות הינו 280 ₪ בהמחאה לפקודת חטיבת הביניים "הדרים" או במזומן. - ניתן לשלוח מעטפה עם התלמיד/ה למזכירות ביה"ס בצירוף שם התלמיד/ה וכיתה (נא לציין על המעטפה "תשלום עבור השאלת ספרים"). - ערכות הספרים יחולקו לתלמידים בחודש אוגוסט. (לגבי מועד מדויק תימסר הודעה בהמשך). ב ב ר כ ה , רונית גנון מנהלת ביה"ס