יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת תקנון החטיבה אלבום תמונות מורים מזכירות

מועד נוסף למבחנים לכיתות המצוינות יתקיים ביום שישי ה24-3-17 .רשאים לגשת ,תלמידים בעלי ממוצע 85 ומעלה והתנהגות א בלבד ושלא נבחן בתאריך ה3-3-17יש להרשם למבחנים במזכירות בית הספר. תלמיד שלא ירשם מראש לא יוכל לגשת לבחינה.מועד נוסף יתקיים ב4-7-17 יום ג , לתלמידים ששיפרו השגיהם ועומדים בקרטריונים הנדרשים ולא נבחנו בסוף מחצית א וכן לתלמידים חדשים בישוב.