יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת תקנון החטיבה אלבום תמונות מורים מזכירות
מצ"ב קובץ פירוט תשלומי הורים לשנת הלימודים תשע"ח.

ביה"ס שש-שנתי עתיד נווה נחום–באר יעקב 14 ספטמבר 2017 י"ט אלול תשע"ח הורים נכבדים שלום רב, הנדון: פירוט תשלומים לשנת הלימודים תשע"ח מצ"ב שובר תשלומים עבור שנת הלימודים תשע"ח. ניתן לשלם את התשלומים במזכירות ביה"ס. התשלומים יתבצעו בביה"ס בימים א'-ה' מהשעה 08:00-15:00 . התשלום לביה"ס יתבצע באמצעות כרטיס אשראי/מזומן/צ'ק. ניתן לחלק ל- 6 תשלומים. הנכם מתבקשים לשלם בהקדם את תשלומי ביה"ס כדי שנוכל לקדם את פעילויות ומחויבות ביה"ס עפ"י סעיפי התשלומים המצוינים בטבלה: סעיפי תשלום שכבה ז' שכבה ח' שכבה ט' שכבה י' ביטוח תאונות אישיות תשע"ח 49 ₪ 49 ₪ 49 ₪ 49 ₪ סל תרבות 149 ₪ 149 ₪ 165 ₪ 165 ₪ מסיבות כיתתיות 24 ₪ 24 ₪ 24 ₪ 24 ₪ טיול שנתי 387 ₪ (יומיים) 387 ₪ (יומיים) 387 ₪ (יומיים) 513 ₪ (3 ימים) מסיבת בני מצווה ז' 100 ₪ מסיבת סיום ט' 90 ש"ח העשרת הסביבה הלימודית 100 ש"ח 100 ש"ח 100 ש"ח 100 ש"ח פרויקטים בית ספריים 50 ש"ח 50 ש"ח 50 ש"ח 50 ש"ח סביבה מתוקשבת 50 ש"ח 50 ש"ח 50 ש"ח 50 ש"ח סיורי מורשת 50 ש"ח 100 ש"ח 100 ש"ח של"ח 150 ש"ח 150 ש"ח 150 ש"ח 150 ש"ח חוברת של"ח + חולצה 55 ש"ח 20 ₪ 20 ₪ 20 ₪ מגמות לשכבה י' 250 ₪ בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת ערן בן דוד רונית גנון ד"ר יהל שחר יו"ר ועד ההורים מנהלת חט"ב מנהל בית הספר