יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת תקנון החטיבה אלבום תמונות מורים מזכירות
על מנת, להבין כמה הורים מעוניינים בהסעות לחטב ולחטע, נא לענות בסקר המצורף. תודה רבהאת הסקר ניתן למצוא בקישור המצורף- https://lp.vp4.me/gj ys

https://lp.vp4.me/gjys